Databáze
 

 


Úspěšným předpokladem fungování společnosti je moderní informační systém a logisticky zvládnutý přehled toku dat. Proč ale utrácet desetiticíce za počítačové systémy, které nejsou tak říkajíc šité přímo Vám na míru? Každý obor činnosti i každý jednotlivec má jiné představy i potřeby a proto je mnohem efektivnější nechat si naprogramovat systém na zakázku

ČASTÉ VYUŽITÍ:

- správa objednávek, faktur
- evidence dodavatelů, odběratelů
- katalogy produktů
- skladové informace
- speciální aplikace

DATABÁZE MS ACCESS:

programujeme na zakázku aplikace v prostředí MS ACCESS 2000 (XP) a to bez omezení, to znamená že dokážeme realizovat jakékoliv reálné představy. Samozřejmostí jsou počáteční konzultace, návrhy řešení, vzorové či případové studie.